Solární systémy

 

 

 

Naše nabídka:
 • návrh řešení solárního systému a jeho komponentů od firmy Regulus s.r.o. a Reflex CZ, s.r.o. Jde o dva z největších dodavatelů solárních systémů v České republice pro Vaši nemovitost  
 • zajištění projektu pro solírní systém
 • instalace rozvodů solárního systému
 • dodávka a montáž kolektorů
 • zajistíme i energetické poradenství včetně vypracování energetických auditů, odborných posudků
 • zajistíme i podání žádosti o dotaci v programu ZELENÁ ÚSPORÁM

Je možno zvolit ze dvou typů solárních kolektorů. S výběrem solárních panelů a solárních sestav přímo pro Váš případ Vám rádi pomůžeme při osobním jednání. Je možno zvolit z plochých a trubicových kolektorů. Zde jsou uvedeny základní charakteristiky obou typů:

Ploché sluneční kolektory  
 • Vyznačují se velkou plochou zasklení a velkým absorbérem. Jejich výkon je při plném slunečním záření velký. Využívají většinu sluneční energie, dopadající na jimi zastavěnou plochu.
 • Použité materiály garantují dlouhou životnost a stálost parametrů kolektorů. U všech modelů je rám z eloxovaného hliníku a celoměděný absorbér s vakuově nanášenou absorpční vrstvou s dlouhou životností.
 • Absorpční plocha kolektorů je tvořena vysoce selektivním povrchem. Ten má vysokou schopnost absorbovat sluneční záření, ale jeho sálání tepla do okolí (tepelná ztráta sáláním) je minimální.
 • Solární tvrzené sklo u všech modelů má vysokou odolnost proti rozbití a vysokou propustnost pro sluneční záření. Model KPW1 používá solární antireflexní sklo, které představuje světovou špičku v solárních sklech. Speciální vrstva na obou stranách skla eliminuje odrazy slunečního záření a na absorbér dopadá více slunečního záření.
 • Tepelná izolace omezuje tepelné ztráty kolektorů a zvyšuje jejich účinnost. Tloušťka minerální izolace se pohybuje od 2 cm do 6 cm podle modelu.
 • Výběr kolektoru záleží na tom, jestli budete ohřívat teplou vodu pro domácnost, bazén nebo přitápět nízkoenergetický dům. Kolektory lepších parametrů vám umožní více využívat sluneční energie i za nepříznivějších podmínek na podzim a v zimě.
 • Státní dotace - Sluneční kolektory splňují díky certifikaci podmínky SFŽP a je tedy možné na jejich instalaci získat státní podporu až 80.000 Kč v programu ZELENÁ ÚSPORÁM.
 •  

 

Vakuové trubicové sluneční kolektory

 • Využívají jako tepelnou izolaci vakuum, vytvořené mezi dvěma skleněnými trubicemi. Na vnitřní trubici je nanesena vysoce selektivní absorpční vrstva. Získané teplo se odvádí speciálními hliníkovými lamelami do měděných trubiček, ve kterých proudí ohřívaná kapalina.

 • Tepelné ztráty trubicových kolektorů jsou díky tomu velmi malé a kolektory mohou získávat teplo i při velmi slabém slunečním záření (slunce za mrakem - difuzní záření) a nebo při extrémních teplotách (nízká teplota vzduchu a vysoká teplota ohřívané kapaliny).

 • Státní dotace - Sluneční kolektory splňují díky certifikaci podmínky SFŽP a je tedy možné na jejich instalaci získat státní podporu až 80.000 Kč v programu ZELENÁ ÚSPORÁM.  

 Přednosti trubicových kolektorů vyniknou zejména:

 • při nízkých venkovních teplotách
 • při ohřevu vody na vysokou teplotu
 • při nízké intenzitě slunečního záření
 • při difuzním záření, kdy je slunce za mrakem

Pro tyto vlastnosti se trubicové kolektory hodí pro:

 • přitápění s ohřevem vody pro domácnost
 • celoroční ohřev bazénu a vody pro domácnost
 • ohřev vody na vysokou teplotu
                             

 

Typy solárních sestav

 Pro uspokojení potřeby teplé vody v případě dlouhodobějšího nedostatku slunečního svitu je nutné kombinovat solární ohřev s některým tradičním způsobem ohřevu vody. Nejvýhodnější je předřadit solární zásobník před stávající systém ohřevu vody, využijete tak maximum energie ze slunce, s minimálními nároky na regulaci ohřevu vody při zachování komfortní zásoby teplé vody. Dohřev vody je možné také realizovat přímo v solárním zásobníku do všech námi nabízených typů je možné vložit elektrické topné těleso s ermostatem. V případě dvouhadového nebo vnořeného zásobníku lze k dohřívání použít kotel ústředního topení.

Na výstupu teplé vody doporučujeme vždy použití termostatického směšovacího ventilu, kterým se nastavuje maximální požadovaná teplota výstupní vody. Ve veřejných budovách je jeho použití povinné.

Při správném dimenzování solárního systému je možné využít sluneční energii také pro přitápění nízkoteplotních topných soustav nejlépe v nízkoenergetických a pasivních domech. Zejména v těchto případech se nabízí výhodná kombinace s letním ohřevem bazénu. Zde uvedené příklady slouží k ukázce některých možných řešení využití solární energie. Samozřejmě lze vytvořit mnoho dalších kombinací dle Vašich požadavků a podmínek. Rádi Vám navrhneme i jiné topné systémy využívající obnovitelné zdroje energie.