Izolační skla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meziskelní       nalepovací

    

 

pevně vložená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Izolační dvojskla a základní informace o nich:

  Izolační dvojsklo je složeno ze dvou tabulí plaveného skla, jejichž vzdálenost vymezuje hliníkový, ocelový nebo plastový (swisspacer) distanční rámeček plněný vysoušecím prostředkem - ten zabraňuje kondenzaci vodních par mezi oběma skly. Obvodové spojení tabulí skel a distančních rámů je provedeno velmi přilnavým a trvale plastickým tmelem, jehož hlavním úkolem je působit jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziprostoru izolačního skla. Vnější obvod tabulí skel a distančních rámů je vyplněn pružným tmelem s výbornými fyzikálně mechanickými vlastnostmi. Celá konstrukce obě tabule skla hermeticky uzavírá.

  Hliníkový distanční rámeček je dnes stále častěji nahrazován ocelovým nebo plastovým distančním rámečkem , který výrazně zmenšuje riziko tepelných mostů u okraje skel a tedy i kondenzace vnitřní vlhkosti na povrchu skla v okolí zasklívací lišty. Používá izolační dvojsklo ve složení 4/16/4, dvě tabule skla o tloušťce 4 mm a distanční rámeček 16 mm. Koeficient tepelného prostupu izolačního dvojskla U= 2,8 W/m2K. Zjednodušeně lze říci, že koeficient udává, kolik tepla unikne skrze plochu 1m2 daného materiálu. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností izolačního dvojskla se povrch skla v meziprostoru pokovuje vrstvou ušlechtilého kovu. Tato neutrální a neviditelná vrstva odráží teplo zpět do místnosti. Hodnota koeficientu tepelného prostupu pokoveného izolačního dvojskla se snižuje na polovinu U= 1,4 W/m2K. Při vyplnění meziprostoru vzácným plynem, nejčastěji argonem, se hodnota sníží na U= 1,1 W/m2K. V současné době dodáváme standartně pouze skla s U= 1,1 W/m2K. Novinkou jsou tepelně izolační dvojskla s hodnotou koeficientu tepelného prostupu U= 0,9 W/m2K, který je dosažen pokovením obou tabulí izolačního dvojskla a použitím kryptonu pro vyplnění vzduchové dutiny. Masovému použití těchto skel však zatím brání jejich vysoká cena.

     

  Rosení skel

  Hodnota U okenního skla ovlivňuje teplotu tepelně-izolačního skla od jeho vnitřní strany (t) a také útulnost a eventuální kondenzaci vodních par (v souvislosti s rozdílem teplot t-t mezi místností a vnějším prostředím). Normální vzduch obsahuje obvykle vodní páry. Když je tento vzduch ochlazován, roste jeho relativní vlhkost při zachování množství v něm obsažené vody. Množství vodních par, které je vzduch schopen vstřebat, je ale omezené. Když je tato absorpční schopnost překročena, dochází ke kondenzaci vodních par. Jedná se o místa na hranicích mezi prostory s různými teplotami (venkovní a vnitřní), např. na okně s nízkou hodnotou k. Tento jev je také závislý na pohybu vzduchu a ventilaci v místnosti. Kondenzační efekt vzniká vlivem druhu rámu, okenního výklenku, záclon, počtem uživatelů bytu, množstvím rostlin pěstovaných v místnosti, atd.

  Fyzikální vlastnosti nabízených výrobků jsou známé a konstantní - např. hodnota k. Omezující podmínky se ovšem velice mění a jsou silně závislé na použití výrobků. Stavební normy vychází z předpokladu, že při pokojové teplotě 20°C a relativní vlhkosti 60% je vyloučena trvalá nebo dlouhodobá tendence ke kondenzaci par na stavebních elementech. Krátkodobý vzrůst vlhkosti místnosti v zimním období nebo v průběhu praní, vaření či společenských setkání se nevylučuje. Např. jedna osoba vyloučí v průběhu jedné hodiny do okolního vzduchu 50 - 100g vody. Krátkodobé objevování se rosy proto nemusí budit obavy, zvláště když je místnost často větraná. Výměna vzduchu způsobuje vyrovnání tlaku, čímž orosení na oknech zaniká. Týká se to nejen oken, ale i dalších povrchů, např. stěn. 

   Důležitým faktorem v rozhodování zákazníka o volbě zasklení je také skutečnost, že izolační dvojskla s nízkou teplotní prostupností (zvláště pak dvojskla vybavená navíc tzv. „teplým okrajem - plastovým distančním rámečkem“) jsou rovněž méně náchylná k rosení na ploše odvrácené do místnosti, což je mimořádně důležitá vlastnost zejména při zvýšené relativní vlhkosti vzduchu v místnosti za nízkých venkovních teplot.

     

   Možnosti skel:

 • protihluková skla

 • ornamentní skla různých vzorů

 • bezpečnostní skla

 • pískovaná skla, zabarvená skla, zrcadlová skla

 • Lepené bezpečnostní sklo znamená spojení dvou nebo více skleněných tabulí pomocí bezpečnostní fólie, takže sklo drží stále pohromadě. Tvrzené sklo je díky speciálnímu tepelnému zpracování zvláště odolné proti prasknutí a dojde-li přeci jen k jeho rozbití, rozpadne se na malé tupé střepy, které nemohou způsobit poranění. Protihluková izolační dvojskla kombinují různé tloušťky skleněných tabulí a distančních rámečků, případně je vzduchová dutina vyplněna speciálním protihlukovým plynem. Standardní izolační dvojsklo 4/16/4 vykazuje hodnotu zvukového útlumu R= 32 dB, kterou lze zvýšit na hodnotu zvukového útlumu R= 45 dB.

   

  Meziskelní příčky

  Opticky lze skla rozdělit několika typy příček. Meziskelní příčky v šířkách 8 mm, 18 mm, 26 mm a 45 mm jsou umístěny v meziprostoru mezi okenními tabulemi, díky tomu se skla dají snadno čistit a příčky jsou chráněny před zvětráváním a nečistotami. Nalepovací příčky v šířkách 23 mm a 33 mm jsou nalepeny na vnější a vnitřní straně dvojskla a obvykle jsou kombinovány se speciální meziskelní příčkou "duplexem" imitující distanční rámeček. Třetí variantou je pevná sklodělící příčka široká 72 mm. Pevná příčka rozděluje sklo na jednotlivé tabule a výrazně zpevňuje konstrukci křídla, což je obecně doporučováno zejména pro křídla balkónových dveří.

  

         Ornamentní skla

1) OR 178 Clear4
Silvit

2) OR 178 Bronze4
Silvit

3) OR 504 Clea4
Crepi

4) OR 510 Clear4
Stalactit

5) OR 511 Clear4
Crossfield

6) OR 520 Clea4
Cathedrale

7) OR 523 Clear4
Atlantic

8) OR 528 Clear4
Marine

9) OR 530 Clea4
Niagara

10) OR 530 Bronze5
Niagara

11) OR 536 Clear4
Konfeta

12) OR 540 Clear4
Galaxy

13) OR 550 Clear4
Delta

14) OR 565 Clear4
Flint

15) OR 570 Clear4
Chinchilla

16) OR 570 Bronze4
Chinchilla

17) OR 571 Clear4
Twist

18) OR 572 Clear4
Kůra

19) OR 572 Bronze4
Kůra

20) OR 574 Cleare4
Travertino

21) OR 575 Clear
Bucny

22) OR 576 Clear4
Abstrakto

23) OR 577 Clear4
Nordic

24) OR 580 Clear4
Gothic

25) OR 580 Bronze4
Gothic

26) OR 588 Clear4
Oktet

27) OR 597 Clear4
Krizet

28) OR 042 Clear4
Estriado

29) OR 550 Bronze
/Mate4 Delta

30) OR 060 Clear4
Masterpoint

   

  Bezpečnostní skla

  Sklo zajišťuje aktivní i pasivní bezpečnost. Pasivní bezpečnost je ochrana člověka před vážným zraněním způsobeným sklem samotným. Aktivní bezpečnost spočívá v ochraně člověka nebo jeho majetku před napadením třetími osobami.

  Jak fungují bezpečnostní skla?

  ESG, RESTEX: tvrzené bezpečnostní sklo je díky svému speciálnímu tepelnému zpracování při výrobě zvláště odolné proti prasknutí. Jestliže přesto k jeho prasknutí dojde, rozpadne se na malé tupé střepy, které nemohou způsobit poranění.

  VSG, CONNEX: v případě lepeného bezpečnostního skla se spojují dvě nebo více skleněných tabulí pomocí fólií, takže sklo drží v rámu stále pohromadě.

  SAFE - OCHRANA PŘED ÚRAZEM

  - pasivní bezpečnost

  Ochrana před úrazem hraje svou roli všude tam, kde reálně existuje zvýšené riziko prasknutí skla nebo kde prasknutí skla může mít zvláště nebezpečné následky: velkoplošné prosklené terasy, na nichž si hrají děti, nebo prosklené plochy ve větší výšce, z níž v případě rozbití skla nesmí dojít k pádu větších úlomků.

  CLIMAPLUS SAFE je izolační sklo s výtečnými tepelně izolačními vlastnostmi kombinované s ochranou před úrazem, který by mohl být způsoben prasklým sklem. Zakládá se na technologii CLIMAPLUS a je tedy tvořeno dvěma tabulemi skla, z nichž jedna je pokryta neviditelnou, avšak vysoce účinnou tepelně izolační vrstvou ušlechtilého kovu.

  CLIMAPLUS SAFE se sklem ESG je ideálním řešením všude tam, kde jsou prosklené plochy vystaveny zvláště velkému zatížení: např. velké prosklené stěny podléhající prohnutí v důsledku větru anebo velkoplošná okna a dveře. Pro svoji velkou pevnost odolávat nárazům míče se používá také v tělocvičnách.

  CLIMAPLUS SAFE se sklem VSG (veškerá skla lepená s fólií 0,38 mm) se používá hlavně na šikmých a výše položených plochách. V případě prasknutí drží pohromadě, takže se eliminuje riziko padání skleněných střepů a úlomků.

  PROTECT - OCHRANA MAJETKU PŘED NAPADENÍM

  - aktivní bezpečnost

  Skla, která získávají stále více na významu v souvislosti s rostoucí kriminalitou. Právě vloupání do obytných domů se v posledních letech množí. Většina pachatelů přitom nejedná ani zdaleka profesionálně: spoléhá na nedbalost majitelů domů a na nedostatečná bezpečnostní opatření. Pokud je přístup do domu ztížen, často se tito amatéři rychle vzdají. Čím více překážek pachatel nalezne, tím dříve bude jeho pokus zmařen. Nejoblíbenější cestou lupičů jsou domovní dveře, balkónové dveře a okna. Tuto cestu můžeme zablokovat použitím skla CLIMAPLUS PROTECT, což je dvojsklo na bázi CLIMAPLUS s použitím skla VSG chránící před útokem zvenčí. Odolnost je pochopitelně tím větší, čím více tabulí a mezivrstev je vzájemně spojeno. Ochranná funkce může být vystupňována dokonce až po odolnost proti explozi!

  Rozdělení do čtyř bezpečnostních tříd podle norem DIN

  Třída A - odolnost proti prohození. Zkušební metoda spočívá ve volném pádu koule (4 kg).

  Třída B - odolnost proti proražení. Zkušební metoda spočívá v úderech sekerou o hmotnosti 2 kg a jejich nutný počet k proražení otvoru velikosti 40x40 cm.

  Třída C - odolnost proti průstřelu

  Třída D - odolnost proti účinkům exploze