Rekuperace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše nabídka:
 • návrh řešení teplovzdušného vytápění a jeho komponentů pro Vaši nemovitost
 • instalace rozvodů pro větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů a bytů
 • dodávka a montáž rekuperace firmy ATREA s.r.o. 
 • dodávka materiálů pro instalaci rozvodů teplovzdušného vytápění
 • zajistíme i energetické poradenství včetně vypracování energetických auditů, odborných posudků
 • zajistíme i podání žádosti o dotaci v programu ZELENÁ ÚSPORÁM

Co je to rekuperace?

Rekuperace, neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden otevřeným oknem ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu.

A co je účinnost rekuperace?

Účinnost rekuperace = účinnost zpětného získávání tepla = využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100 %.

Nulová účinnost je účinnost otevřeného okna - teply vzduch je bez užitku odváděn a studený, čerstvý vzduch je přiváděn do místnosti, která rychle vychládá až na venkovní teplotu.

Stoprocentní účinnost (technicky nerealizovatelné) by byla tehdy, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu. Místnost by byla větrána bez ztráty energie.

Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou. U jednotek DUPLEX se účinnost rekuperace pohybuje od 52 % do 90 % (záleží na velikosti jednotky, průtoku vzduchu a typu rekuperačního výměníku).

Využití rekuperace

Rekuperační výměníky tepla se nejčastěji osazují přímo do větracích jednotek. Rekuperaci je tak možno využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání - a to od bytů a rodinných domů, přes občanské stavby, bazény až po průmyslové stavby. V poslední době se v souvislosti se stále vzdrůstající cenou energie stále častěji rekuperace využívá i pro rodinné domy a byty.
Rekuperační výměníky lze využít i v klimatizovaných objektech - zde dochází v letních měsících k "rekuperaci chladu" - přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem.

 

Kompaktní jednotky DUPLEX

Použití

Jednotky jsou vhodné všude tam, kde je nutno zajistit efektivní větrání, případně teplovzdušné cirkulační vytápění a chlazení s minimálními provozními náklady, tj. s vysokou účinností zpětného získávání tepla, nízkým instalovaným příkonem ventilátorů a minimální hlučností. Kompaktní větrací jednotky řady DUPLEX se používají pro komfortní větrání, teplovzdušné vytápění a chlazení malých provozoven, dílen, prodejen, školských objektů, restaurací, obchodů, sportovních a průmyslových hal a bazénů.

Přednosti jednotek DUPLEX

 • výrazná kompaktnost nových typů jednotek zaručuje úsporu místa až 60 % vůči sestavným jednotkám
 • nízké pořizovací náklady
 • instalace v 8 (16) montážních provedeních (vnitřní verze) umožní instalaci v jakémkoli prostoru i bez strojovny VZT
 • možnost atypického provedení přírub dle individuálních požadavků (kruhové i hranaté)
 • velmi nízká hlučnost
 • malá hmotnost
 • nízký elektrický příkon
 • vysoká účinnost rekuperace
 • kompletní systémy vestavěné regulace v několika typech podle náročnosti aplikace, regulace plně integrována do jednotky
 • vysoká chemická odolnost výměníku hPS
 • hygienické provedení umožňující snadné čištění
 • možnost dodávky v dílech do nepřístupných prostor

Rozsah výkonů

Kombinací ventilátorů a rekuperačních výměníků se dosáhne kompletního pokrytí výkonů od 185 do cca 15000 m3/h.

Systém teplovzdušného vytápění a větrání

Princip moderního a ekonomického systému spočívá v dvouzónovém uspořádání okruhů vzduchotechnických rozvodů v rodinném domě:

 • primární okruh zajišťuje cirkulační teplovzdušné vytápění, zároveň s řízeným podílem čerstvého vzduchu a rekuperací tepla s přívodem podlahovými mřížkami do každé obytné místnosti
 • sekundární okruh zajišťuje zcela oddělené odvětrání sociálních zařízení, kuchyní, případně šaten s rekuperací tepla

Oba okruhy vzduchotechnických rozvodů jsou vyústěny do společné vzduchotechnické jednotky DUPLEX RB, RC, RD vyvinuté a patentované firmou ATREA s.r.o. Zde je uvedeno základní schéma:


Legenda

c2

cirkulační a čerstvý vzduch do obytných místností

e1ZR

venkovní vzduch přiváděný zemním registrem

i1

odpadní vzduch z WC, koupelny, kuchyně

c1

cirkulační vzduch z místností do VZT jednotky

i2

výfuk odpadního vzduchu po rekuperaci

 

RC

vytápěcí a větrací jednotka DUPLEX RD

IZT

integrovaný zásobník tepla IZT (alternativně)

ZR

zemní registr (alternativně)

S

solární kolektory (alternativně)

 

 

                           Rodinný dům                                                           Bytový dům