Pasivní domy  

 

 

 

 

 

 

 

Naše nabídka:
 • pomoc s vypracováním projektu pasivního domu
 • výstavba pasivního domu
 • dodávka materiálů pro stavbu pasivního domu
 • zajistíme i energetické poradenství včetně vypracování energetických auditů, odborných posudků
 • zajistíme i podání žádosti o dotaci v programu ZELENÁ ÚSPORÁM
 • dodávka vzduchotechniky a solárních systémů pro pasivní domy

  Pasivní dům

Pod pojmem pasivní dům (z německého Passivhaus) se skrývá dům, který se zcela obejde bez klasického topného systému - po většinu roku si vystačí s tepelnými zisky od osob, spotřebičů, z dopadajícího slunečního záření, s teplem z odpadního vzduchu apod.. Je to možné především díky tomu, že pasivní domy mají extrémně nízkou spotřebu tepla na vytápění - méně než 15 kWh/m2.rok (ve srovnání běžné starší panelové domy v klasických sídlištích potřebují tepla téměř dvanáctkrát více). Nepoužívá se přitom žádná sofistikovaná technologie. Hlavními prvky jsou účelné dispoziční řešení s orientací domu převážně na jižní stranu, kvalitní okna s trojitým zasklením a speciálními rámy, silná vrstva izolace, do níž je celý dům "zabalen", a konečně systém řízeného větrání se zpětným získáváním (rekuperací) tepla, jímž se dům zároveň vytápí. Vyprojektovat takový dům je samozřejmě značně náročné, protože je nutno zjistit a odstranit všechny možné úniky tepla už v projektu. Velmi důležité je pečlivé provedení detailů a důkladné odstranění všech tepelných mostů. Při stavbě je nutno zajistit, aby řemeslníci stavěli skutečně správně, protože nekvalitní provedení prací může celou ideu zcela zmařit (pokud stavbu provádí naše firma, tak se snažíme o tzv. "kvalitu provedených prací, jako bychom dělali stavbu sami pro sebe a měli v ní i sami bydlet". Kvalita provedení prací na pasivním domě je asi největší problém v podmínkách České republiky. Pasivní dům vypadá na první pohled podobně jako ostatní rodinné domky, ale liší se vrstvou tepelné izolace. Ta bývá alespoň 25, ale běžně i 40 centimetrů silná.  Nízkoenergetickým domem se rozumí stavba, která má  spotřebu tepla na vytápění menší než 50 kWh/m2.rok.

Pasivní dům má několik základních znaků:

 • dobrý architektonický návrh
 • kompaktní tvar bez zbytečných výčnělků
 • prosklené plochy jsou orientovány na jih
 • špičkové zasklení
 • nadstandardní tepelné izolace (a vzduchotěsnost domu)
 • důsledné řešení tepelných mostů
 • regulace vytápění využívající tepelné zisky
 • strojní větrání s rekuperací tepla
 • klasický topný systém může zcela chybět
 • kvalitní provedení stavebních prací
 • spotřeba tepla na vytápění je max. 15 kWh/m2.rok